I dag benyttes det europæiske klassifikationssystem til beskrivelse af byggevarers og bygningsdeles reaktion på brand.

Med “Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, april 2006” som kilde gengives i det følgende nogle udvalgte forhold.

Byggevarers og bygningsdeles reaktion på brand

Primærklasser

Klassifikationen består af en primærklasse og i nogle tilfælde også af en eller flere tillægsklasser.

 • A1 byggevarer som ikke medvirker til brand. Kan ikke kombineres med tillægsklasser
 • A2 byggevarer hvis medvirken til brand er yderst begrænset. Skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)
 • B byggevarer hvis medvirken til brand er meget begrænset. Skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)
 • C byggevarer som i begrænset udstrækning medvirker til brand. Skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)
 • D byggevarer hvis medvirken til brand kan accepteres. Skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)
 • E byggevarer som i relativt stor udstrækning medvirker til brand. Kan enten stå alene eller kombineres med tillægsklasse d2 for brændende dråber
 • F betyder, at det ikke er dokumenteret, at produktet lever op til noget klassifikationskrav og kan derfor ikke kombineres med tillægsklasser

Tillægsklasser

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

 • s1 meget begrænset mængde af røgudvikling
 • s2 begrænset mængde af røgudvikling
 • s3 intet krav til mængde af røgudvikling
 • d0 ingen brændende dråber eller partikler
 • d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde
 • d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler

Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne

Ydeevnekriterier

Byggevarers og bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives i det europæiske system ud fra følgende ydeevnekriterier:

R - for bæreevneEr relevant for bærende bygningsdele. Kravene er relateret til deformation og deformationshastighed
E - for integritetEr relevant for adskillende bygningsdele. Tre aspekter vurderes:
1. Revner og åbninger over visse dimensioner
2. Antændelse af et bomuldsstykke på den ueksponerede side
3. Vedvarende flamning i mere end 10 sekunder på den ueksponerede side.
I - for isolationEr relevant for adskillende bygningsdele. Generelt må temperaturstigningen på den ueksponerede side ikke overskride:
- 140°C i gennemsnit
- 180°C i gennemsnit i ethvert punkt

Klassifikation af bygningsdele

Det registrerede tidsrum for opretholdelse af ydeevne ved standardiseret brandprøvning angives i minutter, f.eks. 30, 60, 90 og 120. Klasserne inddeles som beskrevet nedenfor.

Bærende bygningsdele
REI - tidEr det tidsrum, hvor alle tre kriterier, bæreevne, integritet og isolation er opfyldt
RE - tidEr det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne og integritet er opfyldt
R - tidEr det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt
Ikke - bærende bygningsdele
EI - tidEr det tidsrum, hvor de to kriterier, integritet og isolation er opfyldt
E - tidEr det tidsrum, hvor kriteriet integritet er opfyldt

Sammenhæng mellem europæiske og hidtil danske brandklasser

Hidtidig dansk klasseEuropæisk klasse
Materialer
UbrændbartA2 - s1, d0
Klasse AB - s1, d0
Klasse BD - s2, d2
Beklædninger
Klasse 1K1 10 B - s1, d0
Klasse 2K1 10 D - s2, d0
Bærende, ikke-adskillende bygningsdele
BS - 30R 30 A2 - s1. d0
BS - 60R 60 A2 - s1, d0
BS - 120R 120 A2 - s1, d0
BD - 30R 30
BD - 60R 60
Bærende, adskillende bygningsdele
BS - 30REI 30 A2 - s1, d0
BS - 60REI 60 A2 - s1, d0
BS - 120REI 120 A2 - s1, d0
BD - 30REI 30
BD - 60REI 60
Ikke - bærende adskillende bygningsdele
BS - 30EI 30 A2 - s1, d0
BS - 60EI 60 A2 - s1, d0
BS - 120EI 120 A2 - s1, d0
BD - 30EI 30
BD - 60EI 60
F - 30EI 30
F - 60EI 60