Med udgangspunkt i “Eksempelsamling om brandsikring af byggeri” kan man for traditionelle bygninger efter BR 08 opstille nedenstående tabel.

Tabellen gælder for bygninger, hvor gulvhøjden i øverste etage er op til 22 meter over terræn. For højere bygninger henvises til eksempelsamlingen >>

Bærende bygningsdeles brandmodstandsevne
– bygninger omfattet af BR 10

Bygningsdele i bygningers øverste etage
Anvendelseskategori 1 - 5Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30]
Anvendelseskategori 6 samt bygninger i flere etager, hvor højden til gulv i øverste etage er mellem 12 m og 22 m over terrænBygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]
Etageadskillelse over kælder samt de bygningsdele, der bærer denne etageadskillelse, generelle eksempler
Anvendelseskategori 1 - 6Bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]
Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mellem 12 m og 22 m over terrænBygningsdel klasse R 120 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 120]
*) Se nedenfor
Bygninger med 1 etage (bortset fra etageadskillelse over kælder samt de bygningsdele, der bærer denne etageadskillelse, som er omfattet af ovenstående generelle eksempler)
Anvendelseskategori 1 - 5Bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], hvis bygningen er op til 1000 m².
Bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], hvis bygningen er mere end 1000 m².
I en bygning med let tagkonstruktion og med jævnt fordelt brandventilation i tagfladen kan de bærende bygningsdele i bygningen udføres uden krav til brandmodstandsevne, hvis bygningen er under 1.000 m², og i bygninger over 1.000m² kan de bærende konstruktioner udføres

  • som bygningsdel klasse R 30 [BD-bygningsdel 30], hvis bygningsdelen bærer mere end 200 m² tag,

  • som bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60], hvis bygningsdelen bærer mere end 600 m² tag

  • uden krav til brandmodstandsevnen for øvrige bygningsdele.


Udformes brandventilationsåbningerne som angivet i DS/EN 12101-2, Brandventilation, vil et frit aerodynamisk areal på 2% være tilstrækkeligt for bygninger med et etageareal på højst 500 m² og 10 m² for bygninger med et etageareal på mere end 500 m² eller derover.
Anvendelseskategori 6Bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]
Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er højest 5,1 m over terræn (bortset fra bygningsdele i bygningens øverste etage og etageadskillelse over kælder samt de bygningdele, der bærer denne etageadskillelse, som er omfattet af ovenstående generelle eksempler)
Anvendelseskategori 1 - 6Bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]
Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mellem 5,1 m og 9,6 m over terræn bortset fra bygningsdele i bygningens øverste etage og etageadskillelse over kælder samt de bygningsdele, der bærer denne etageadskillelse, som er omfattet af ovenstående generelle eksempler)
Anvendelseskategori 1 - 6Bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]
eller
Bygningsdel klasse R 60 D-s2,d2 [BD-bygningsdel 60] [klasse B materiale], når bygningen er udført enten med et automatisk sprinkleranlæg, eller bygningsdelene er udført med beklædning klasse K2 60 A2-s1,d0 [60 minutters brandbeskyttelsessystem]
Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mellem 9,6 m og 12 m over terræn (bortset fra bygningsdele i bygningens øverste etage og etageadskillelse over kælder samt de bygningdele, der bærer denne etageadskillelse, som er omfattet af ovenstående generelle eksempler)
Anvendelseskategori 1 - 6Bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]
Bygninger i flere etager, hvor højde til gulv i øverste etage er mellem 12 m og 22 m over terræn (bortset fra bygningsdele i bygningens øverste etage og etageadskillelse over kælder samt de bygningdele, der bærer denne etageadskillelse, som er omfattet af ovenstående generelle eksempler)
Anvendelseskategori 1 - 6Bygningsdel klasse R 120 A2 - s1, d0 [BS-bygningsdel 120]. *) Se nedenfor