Et bygningsafsnit er et eller flere rum med en brandmæssig sammenlignelig risiko.

Iht. BR 10 skal et bygningsafsnit henføres til en af de 6 nedenstående anvendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse.

AnvendelseskategoriOpholdAntal personerKendskab til flugtvejeMobile personerEksempler på bygningsafsnit
1
Dag
-
Ja
Ja
Kontorer, industri- og lagerbygninger, visse garageanlæg, garager, carporte og udhuse.
2
Dag
Nej, ikke nødvendigvis
Ja
Undervisningsrum, skolefritidsordninger og fritidshjem, dagcentre og andre lign. rum med mindre end 50 personer.
3
Dag
Mange
Nej, ikke nødvendigvis
Ja
Butikker, forsamlingslokaler, kantiner, biografer, restaurationer, selskabslokaler, visse dele af skoler, idræts-haller, kirker, diskoteker, teatre, garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre, møderum, koncertsale, udstillingslokaler og andre lign. rum beregnet til mere end 50 personer, som udgør en brandmæssig enhed.
4
Nat
-
Ja
Ja
Etageboliger, ungdomsboliger, enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse.
5
Nat
-
Nej
Ja
Hoteller, kollegier, vandrerhjem, kroer og pensionater.
6
Dag/Nat
-
-
Nej
Ældreboliger, behandlings- og sengeafsnit på hospitaler, plejehjem, fængsler, boliger og institutioner til fysisk eller psykisk handicappede, vuggestuer og børnehaver.