EXPAN Villa Team er en specialenhed i EXPAN og fokuserer 100% på at rådgive og servicere de af vores kunder, der arbejder med småhusbyggeri som parcelhuse og kæde-rækkehuse.

EXPAN er Danmarks største leverandør af væg-, facade- og dækelementer i letbeton og beton.

EXPAN har en stærk lokal forankring via vores fabrikker over hele landet. Vi har egne tegnestuer og montageafdelinger, der sikrer en optimal byggeproces – og mange benytter os som aktive rådgivere og sparringspartnere allerede i de tidlige faser af byggeriet.

Få mere information om EXPAN Villa konceptet >>