Malerbehandlingen beskrives i behandlingsanvisninger, der bygger på

  • Overfladekarakteristik – krav til overfladen før behandlingen
  • Funktionsklasser – kendskab til påvirkninger for behandlet overflade
  • Forventet udfald – krav til behandlet overflades udseende

Se karakteristik af de forskellige typer overflader samt billeder heraf.

På baggrund af vores erfaringer er der i det følgende angivet eksempler og vejledning for de mest almindeligt anvendte malerbehandlinger på EXPAN Lyddæk:

Forberedende arbejder

EXPAN Lyddæk har en plan og let kornet overflade, som giver en god bund for malerbehandling. Ved beskrivelse og tilrettelægning af malerarbejdet bør der tages hensyn til:

V-formet fuge
V-formet fuge
Elementsamlinger

Ved montage stødes de langsgående sider af dækelementerne sammen og giver en markeret V-formet fuge med en dybde på 15 mm i dækkets underside.
I bunden af V-fugen vil der være en langsgående fuge med en bredde på 1-2 mm. Ønskes denne fuge ikke synlig, skal den lukkes med acrylplastfugemasse som led i malerbehandlingen.

Underlagsmateriale
Underlagsmateriale
Udformning af vederlag

Mindre skævheder og ujævnheder i vederlaget for elementerne kan være udlignet med underlagsmateriale.

Underlagsmaterialet er holdt tilbagetrukket fra vederlagets forkant, hvorfor der afhængigt af materialets tykkelse opstår en fuge, som under malerbehandlingen kan anbefales lukket med acrylplastfugemasse eller spartelmasse.

Skillevæg
1. EXPAN Væg 2. Understøbning 3. EXPAN Lyddæk 4. Elastisk fuge 5. Polystyren eller stopning
Ikke-bærende skillevægge

Ikke-bærende skillevægge friholdes normalt for belastning ved at holde overkanten 10 - 20 mm under dækelementerne, udfylde fugen med isoleringsmateriale og afslutte med fugeunderlag samt elastisk fuge.

Fugestørrelsen skal vælges ud fra en vurdering af dækelementets langtidsnedbøjning. Hvor der ikke forventes deformationer af betydning, kan det være tilstrækkeligt at udfylde fugen med f.eks. ekspanderende skum, renskære dette og afslutte med en spartling.

Fugearbejdet er ikke et led i de normale montageydelser fra EXPAN.