OverfladespecifikationEgenskaber
Overfladens karakter Ru åben overflade med frilagte letklinker uden revner og oprivninger
Porer, lokal planhedsafvigelse -
Revner, spor og prophuller-
Toppe og grater -
Planhed generelt Maks. 3 mm/1 m retskinne, jævnt stigende/faldende, maks. 1:100
Afsmitning Væsentlig afsmitning må ikke forekomme

Akustisk-underside_EXPAN-300x201

Kilde: MBK´s paradigma Letbeton – MBK foto nr. 06.1
Ru åben overflade med frilagte klinker – udskrift med bredde 120 mm gengiver overfladen omtrent 1:1.
Det viste billede fra MBK´s paradigma er den dårligst accepterede overflade.