Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for EXPAN Lyddæk er fastlagt på http://www.tolerancer.dk fra Dansk Byggeri.

EXPAN Lyddæk leveres med følgende specifikationer:

Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer fremgår af http://www.tolerancer.dk.