Overfladespecifikationer og tilhørende kontrolmetoder for EXPAN Lyddæk er fastlagt i publikationen “Hvor går grænsen? – Elementer af letklinkerbeton” fra Dansk Byggeri.

EXPAN Lyddæk leveres med følgende specifikationer:

Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer fremgår af ovennævnte publikation.

Download publikationer

I publikationerne kan du læse mere om overfladespecifikationer og kontrolmetoder