Huldæk er forspændte betondæk med langsgående kanaler.
Elementerne fremstilles ved ekstrudering på lange baner, hvor støbemaskinerne former og komprimerer betonen.

Efter hærdning udskæres de enkelte elementer i de projekterede længder.

Forspændt betondæk
med langsgående kanaler

Huldæk produceres og leveres af BETONELEMENT.
Læs mere om BETONELEMENTs huldæk her >>