EXPAN Dæk – på alle planer et solidt og sikkert valg

EXPAN Dæk anvendes til alle former for bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri – lige fra parcelhuse til store etageejendomme. Dækelementerne fremstilles i 2 hovedtyper:

EXPAN Dækelementer er den rigtige løsning, når opgaven er et solidt og stabilt råhus med

 • God lydisolering
 • Stor brandsikkerhed
 • Kort byggetid
 • God totaløkonomi
 • Store muligheder for individuelle og skræddersyede løsninger
 • Stor varmeakkumulering
 • CO2 neutralt
 • Godt indeklima

EXPAN Lyddæk og huldæk er velegnede til:

 • Tagdæk (1)
 • Etagedæk (2)
 • Kælderdæk (3)
 • Krybekælderdæk (4)

Dækelementerne indgår som regel i bygningens stabiliserende system, hvor der ved montagen indlægges fuge- og kantarmering til optagelse af forskydnings- og momentpåvirkning.

EXPAN Dæk er CE-mærkede i henhold til gældende produktstandarder.

EXPAN Lyddæk

EXPAN Lyddæk fremstilles i forskellige densiteter og tykkelser, individuelt tilpasset det aktuelle behov og har samme betontype i hele tværsnittet.

Det betyder, at dækelementerne i højere grad kan fremstilles med optimal dimensionering i forhold til anvendelsen.

EXPAN Lyddæk kan anvendes i konsekvensklasse CC1, CC2 og CC3.

Lyddæk byder på mange muligheder med hensyn til individuel tilpasning til byggeriet. Udsparinger, skrå afskæringer og indstøbninger af løft og bøjler foretages efter behov og giver derfor mange anvendelses-muligheder.

Lyddæk kan i kombination med eksempelvis et strøgulv opfylde kravene til lydreduktion mellem lejligheder i etageboliger.

Lyddæk har en plan underside, der gør malerarbejdet enkelt.

Lyddæk fremstilles i tykkelser fra 140 mm til 260 mm med 20 mm spring. Leveres i længder op til 7,2 m.

EXPAN Lyddæk med akustiklag

Akustiklag på dækundersiden anvendes, hvor der stilles krav
om reduktion af efterklangstiden. Akustiklaget anvendes ofte
i rum til undervisningsformål og i rum, hvor der frembringes
særlig støj.

EXPAN Lyddæk med isolering

Mineraluld fastholdt på dækunderside anvendes, hvor der er
krav til varmeisolering, f.eks. ved dæk over krybekældre eller
portåbninger.

Varmeakkumulering

EXPAN Lyddæk har stor varmeakkumulering i kraft af den termiske masse. Det betyder, at elementerne er med til at udjævne variationerne i rumtemperatur og dermed skabe et mere ensartet rumklima, og reducere behovet for opvarmning og køling. Beregninger viser, at dette giver betydelig besparelse på energiforbruget.

CO2 neutral

Elementernes evne til at akkumulere varme er afgørende for den samlede CO2-balance i byggeriets livscyklus. Efter 5-20 år opnår huse med EXPAN Elementer en bedre CO2-balance end let byggeri, og i de følgende år opnås rent faktisk en CO2-besparelse i forhold til træ. Over hele byggeriets livscyklus bliver besparelsen betydelig.

Indeklimamærkning

EXPAN Lyddæk er indeklimamærkede.

Det betyder, at der ikke afgives skadelige partikler eller afgasning til boligmiljøet.

Huldæk

Huldæk anvendes, hvor der ønskes en konstruktion med
stor spænvidde. I traditionelt boligbyggeri kan huldæk
typisk spænde over en lejlighed fra lejlighedsskel til
lejlighedsskel.

Huldæk fremstilles i tykkelser på op til 400 mm og i
længder op til 18 m.

Gem